startsidaskadorförsäkringmiljöom osskontakt logo

det är viktigt att göra ett bra grundarbete för att få ett bra slutresultat

När gäller försäkringen?

Exakt vad din försäkring täcker och när den gäller beror på vilken typ av försäkring du tecknat. Om försäkringen täcker din skada gör försäkringsbolaget först en bedömning av skadan för att avgöra om det är värt att reparera den eller inte. Är det värt att göra en reparation så betalar försäkringsbolaget för den. Om det inte är värt att reparera skadan så utbetalas en summa motsvarande bilens värde som det var precis innan skadan.

Viktigt att veta vid försäkringsskada

Om du får en skada på din bil ska du efter bästa förmåga försöka begränsa den. Ta inte bort eller kasta saker som skadats och försök inte laga skadan själv. Ring först ditt försäkringsbolag och berätta vad som har hänt så talar de om för dig vad du ska göra.

Samarbete med försäkringsbolag

Vi har ett nära samarbete med både Folksam och If. Har du ett annat försäkringsbolag så är det inget hinder för oss men stäm då av med ditt bolag så att de inte är låsta att samarbeta med en annan aktör.


KARLSTAD PLÅT & LACK TELEFON
SÅGVERKSGATAN 28 LACK 054-21 60 50
652 21 KARLSTAD PLÅT 054-85 46 40